Konferencja podsumowująca /Summing up conference

Konferencja podsumowująca program WRSW | BRLN (Waszawa | Berlin) 2015

„W poszukiwaniu publiczności – sztuka w budowaniu kapitału kulturowego miasta”

MIEJSCE: Bar Studio, Plac Defilad 1
CZAS: 26 listopad 2015 r. (czwartek), 11.00-17.00
WSTĘP WOLNY: PROSMIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIE DO 23.11 (poniedziałek) na adres fundacjatu@gmail.com
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą roczny program rezydencji WRSW | BRLN dla artystów, kuratorów i badaczy miejskich z Berlina, w Warszawie. Towarzyszące wydarzeniu wykłady, dyskusje i warsztaty będą poświęcone sposobom współdziałania instytucji kultury na polu sztuki 
i współpracy z mieszkańcami miast, m.in. przy użyciu nowych technologii. Przyjrzymy się również innym przykładom programów rezydencyjnych poświęconych przestrzeni publicznej realizowanych w Warszawie i Berlinie.

W czasie konferencji przedstawimy także premierową wersję aplikacji SIMU „Miasta Symultaniczne”.

To opracowany przez Fundację TU wirtualny przewodnik po przestrzeni miejskiej Warszawy i Berlina prezentujący symultanicznie przykłady przenikania się idei, stylów architektonicznych, nurtów w sztuce oraz trendów w rozwoju obu metropolii. Do pobrania bezpłatnie na Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.simu

Konferencja pod hasłem „W poszukiwaniu publiczności – sztuka w budowaniu kapitału kulturowego miasta”, ma na celu przyjrzenie się potencjałowi programów rezydencyjnych oraz współdziałania 
w instytucjach kultury na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Chcemy przyjrzeć się takim rozwiązaniom w kontekście uczestnictwa w działaniach artystycznych w przestrzeni publicznej. W 2015 roku w czasie trzech rezydencji gościliśmy badaczy i artystów działających na co dzień w Berlinie. Rezydenci pracując głównie z mieszkańcami Pragi Południe, Pragi-Północ i Targówka, przyglądali się miastu skupiając się na zagadnieniu Komunikacji - codziennych rytuałów widocznych w przestrzeni publicznej. Każdej rezydencji towarzyszyły otwarte warsztaty oraz różnego typu interwencje w przestrzeni miejskiej 
w postaci m.in. tymczasowych instalacji, happeningu czy performansu. Sprawdzaliśmy możliwości przekształcania wybranych fragmentów miasta tak, by stały się bardziej otwarte lub inaczej niż dotychczas wykorzystywane, badaliśmy realną i wyobrażoną tożsamość miejsc poprzez historie mieszkańców, przyglądaliśmy się sposobom funkcjonowania symboli w przestrzeni publicznej. Rezydencje i towarzyszące im wydarzenia były realizowane na terenach rewitalizowanych Warszawy, często w budynkach poprzemysłowych, w tym w pustostanach, które poprzez wykorzystanie ich do działań kulturalnych 
i artystycznych miały zostać zwrócone mieszkańcom. Kolejnym aspektem rezydencji była współpraca berlińskich i warszawskich artystów i badaczy oraz przyjrzenie się rozwiązaniom stosowanym w przestrzeni publicznej obu miast. Naszym założeniem nie było jednak kopiowanie gotowych recept, ale stworzenie przestrzeni na refleksję dotyczącą możliwych przekształceń lub redefinicji przestrzeni miejskiej. Pierwszą rezydentką programu WARSZAWA | BERLIN (czerwiec – lipiec 2015) była Aïda Gómez, pochodząca z Madrytu artystka zajmująca się szeroko pojętym street-artem, na co dzień współpracująca 
z berlińską Open Walls Gallery. W ramach swojego pobytu przeprowadziła warsztaty na Pradze-Południe, podczas których pokazała jak wykorzystać nieużywane lub zniszczone i dysfunkcjonalne miejsca i fragmenty przestrzeni miejskiej tej dzielnicy, aby przywrócić im dawne znaczenie/funkcję lub nadać nowe – w poetycki sposób. Na Pradze - Północ, przy ulicy Brzeskiej, zrealizowała ruchomą instalację „łatając” zniszczone fragmenty znajdującego się tam muru, we współpracy z najmłodszymi mieszkańcami pobliskich kamienic. Druga rezydentka (sierpień 2015), pochodząca z Włoch Lorenza Manfredi, w Berlinie mieszka od trzech lat. Aktualnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą kulturowego i politycznego potencjału interwencji artystycznych na murach i budynkach w przestrzeni publicznej Berlina oraz budujących się wokół nich relacji władzy. Lorenza Manfredi wraz z mieszkańcami Targówka zrealizowała warsztaty, podczas których jej uczestnicy stworzyli wspólnie subiektywną mapę dzielnicy. Przygotowana na jej podstawie trasa została następnie użyta do przeprowadzenia miejskiego spaceru, śladami osobistych historii związanych 
z przeszłością wybranych przez mieszkańców lokalizacji oraz planami/wizjami ich nowego zagospodarowania, które być może będą zrealizowane w przyszłości. Podczas trzeciej rezydencji trwającej od września do listopada 2015, kolektyw K.A.U. (Philipp Bergmann, Thea Reifler oraz Matthias Schönijahn), pracowali nad tematem wyobrażonych scenariuszy dla rzeczywistych sytuacji na warszawskiej Pradze-Południe oraz Pradze-Północ. Zajmowali się kwestiami niepodległości, symboli narodowych oraz miejsca małych wspólnot w dyskusji o przestrzeni miast 
i tożsamości dzielnic. We współpracy z różnymi stowarzyszeniami i grupami funkcjonującymi na terenie obu warszawskich Prag, poprowadzili warsztat dotyczący przyszłości tych części Warszawy. Wydarzenie poprzedził performance dotyczący Marszu Niepodległości, zrealizowany w ramach szerszego, polsko-niemieckiego projektu grupy TRANSIT MONUMENTAL | DROGA NIEPODLEGŁOŚCI. Naszym gościom towarzyszyli polscy artyści, kuratorzy i badacze, w tym roku byli to odpowiednio artysta Tomasz Sputnik, doktorantka Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW, Martyna Cziszewska oraz reżyserka Małgorzata Wdowik.

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 - 11.00 Rejestracja gości, serwis kawowy

11.00 - 11.15 Przywitanie gości przez koordynatorki projektu, reprezentantki fundacji Badań Badań Przestrzeni Publicznej TU

Panel dyskusyjny I: REZYDENCJE

11.15 – 11.45 Marianna Dobkowska, A-I-R Laboratory, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: „A-I-R and the City”

11.45 – 12.15 Andrzej Raszyk, berlinerpool: „Trochę więcej niż pusty pokój. Rezydencje artystyczne a prawa fizyki kwantowej”

12.15 - 12. 45 Dyskusja z udziałem publiczności

12.45 - 13.30 Przerwa obiadowa

Panel dyskusyjny II: WSPÓŁDZIAŁANIE W INSTYTUCJACH KULTURY

13. 30 – 14.00 Sebastian Ruff, Stiftung Stadtmuseum Berlin: „Gdzie kończy się muzeum miasta?”

14.00 - 14.30 Katarzyna Kuzko-Zwierz, Muzeum Warszawskiej Pragi: „Budowanie muzeum – o lokalnym kontekście instytucji kultury”

14.30 – 15.00 Dyskusja z udziałem publiczności

SESJA WARSZTATOWA:

15.00 - 16.30 Prowadzący: Romuald Demidenko, newartcenter.info: „Sąsiedzkość przez internet – praktyki artystów, strategie instytucji, zachowania użytkowników” 16.30- 17.00 Podsumowanie rezultatów warsztatów oraz konferencji, zakończenie.

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI:

PANEL I: REZYDENCJE:

„A-I-R and the City”
Opis: Artists-In-Residence Laboratory to miejsce spotkań, pracownia, dom, przestrzeń działań artystycznych i kuratorskich. Poszukując nowych form międzykulturowej i międzynarodowej współpracy oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie sztuki, stara się wciąż na nowo definiować to, czym jest rezydencja artystyczna 
i jaka może być rola artysty-rezydenta w nowoczesnej instytucji kultury i poza nią. Dlatego rezydenci A-I-R Laboratory najczęściej pracują poza galerią, wychodząc poza formułę wystawy, jako metody komunikowania sztuki. Niejednokrotnie angażują się w lokalne procesy i współprace z warszawskimi społecznościami.

Marianna Dobkowska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 
i podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka stypendium „Młoda Polska”, CEC ArtsLink i Backers Foundation. Jako kuratorka związana przede wszystkim z programem Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, a dodatkowo jako menedżerka z polsko-norweskim projektem rezydencyjnym i badawczym „Rooted Design For Routed Living” (lata 2009-2012). W CSW od 2003 roku zajmuje się realizacją projektów 
i wydarzeń artystycznych a także wystaw, publikacji i badań (m.in. projekt „Re-tooling Residencies”). Wśród projektów, których była kuratorką można wymienić m.in.: Sofie Thorsen, Village fig.9/The Golden Castle That Hung in the Air (2006), „FUKT” in Warsaw (2010), Transfer. Wymiana polsku-ukraińska 2012, Katharina Marszewski Porthos: Marszewski na Marszałkowskiej (2012). W 2015 roku zainicjowała wraz 
z Krzysztofem Łukomskim wieloletni projekt polsko-indonezyjski „Social Design for Social Living", którego pierwsza prezentacja będzie miała miejsce w ramach Międzynarodowego Biennale w Dżakarcie jesienią 2015 roku

„Trochę więcej niż pusty pokój. Rezydencje artystyczne a prawa fizyki kwantowej”
Opis: Cztery ściany, lampa, stół, miasto. W swoim krótkim wystąpieniu Andrzej Raszyk przedstawi ważne momenty, które zmieniały kierunek rezydencji culturia, a także pokaże ciekawsze ze zrealizowanych projektów. Ta część posłuży jako wprowadzenie do nowej formuły programu – Berlin Sessions, w którym pojawią się słabe i silne wpływy berlińskiej metropolii.
 Andrzej Raszyk – absolwent komparatystyki na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, koncept writer, kurator, menadżer, konsultant w sferze kultury i sektorze kreatywnym. 
W latach 2006-2014 prowadził rezydencję „culturia” (www.culturia.de) skoncentrowaną na dokumentacji procesu artystycznego poprzez praktykę notacji i wideo wywiadów. Od roku 2009 jest dyrektorem fizycznego archiwum i sieci artystów, kuratorów i project space'ów „Berlinerpool Arts Network” (www.berlinerpool.de), wyróżnioną za swoją działalność nagrodą miasta Berlin (2012). Wydawca tygodniowego informatora ofert open-call dla pracowników kultury „mondaynews” (www.mondaynews.net), aktywnego w okresie 2009-2014. Założyciel Berlin Sessions (www.berlinsessions.org), nowego modelu rezydencji artystycznych rozwijanych we współpracy z organizacjami i artystami. Od 2015 ekspert w referacie Dyplomacji Publicznej i Kultury 
w Ambasadzie RP w Berlinie. Mieszka w Berlinie (www.andrzejraszyk.net).

PANEL II: WSPÓŁDZIAŁANIE W INSTYTUCJACH KULTURY

„Gdzie kończy się muzeum miasta?”
Opis: Jednym z wyzwań muzeum miasta/muzeum miejskiego w XXI wieku jest różnorodna publiczność. Muzeum Berlina odwiedzają lokalni mieszkańcy, ale i turyści z różnych stron świata. Zadaniem muzeum jest więc odniesienie się jednocześnie do międzynarodowego i lokalnego kontekstu (i tradycji) w procesie budowania swojego wizerunku i tworzeniu strategii ekspozycyjnych. W jaki sposób projekty analogowe 
i cyfrowe mogą pomóc z poszerzeniu pola działania muzeum i odnalezieniu odpowiedzi na te wyzwania?

Sebastian Ruff
– absolwent historii, anglistyki i studiów amerykanistycznych w Greifswald i w Berlinie. 
Od 2009 roku pracuje z Fundacją Muzeum Berlina, gdzie jest odpowiedzialny za prowadzenie projektów opartych na nowych technologiach, a także jako kurator kolekcji muzeum „Dzieciństwo i młodość” (wcześniej School Museum).

„Budowanie muzeum – o lokalnym kontekście instytucji kultury”
Opis: Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy, zostało oficjalnie udostępnione publiczności we wrześniu 2015 roku. Powstanie otwartej wówczas wystawy stałej było możliwe nie tylko dzięki pracy kuratorów i realizatorów. Umożliwił ją także kilkuletni proces budowania instytucji 
i jej wrastania w środowisko lokalne, którego najważniejszym elementem była – realizowana przez Muzeum od 2008 roku, działającego jeszcze w tymczasowej lokalizacji – zbiórka pamiątek pochodzących od mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy oraz rejestracja ich wspomnień. Ten proces, obok remontu siedziby głównej, zespół Muzeum uważa za kluczowy w budowaniu MWP jako instytucji kultury i miejsca ważnego na lokalnej mapie powiązań.

Katarzyna Kuzko-Zwierz – antropolożka, od marca 2015 roku kierowniczka Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziału Muzeum Warszawy. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Interesuje się miejskimi praktykami i opowieściami. Mieszkanka i miłośniczka prawej strony Warszawy.


SESJA WARSZTATOWA:

„Sąsiedzkość przez internet – praktyki artystów, strategie instytucji, zachowania użytkowników”
Opis: Gwałtowny rozwój mediów społecznościowych zmienił naszą codzienną komunikację. Swobodna wymiana danych w sieci wypełnionej treściami użytkowników sprowokowała pojawienie się nowych kwestii dotyczących prywatności i zachowań. Rewolucja social media wpłynęła w końcu na ukształtowanie nowych postaw artystycznych, ale i współczesną kulturę w ogóle. Jak swoją obecność w sieci wykorzystują artyści 
i instytucje? Co instytucje w Warszawie oferują za pośrednictwem obecności w internecie lokalnym mieszkańcom? Jak sami użytkownicy współtworzą treści w sieci i czego możemy się od nich nauczyć?

Romulad Demidenko – historyk sztuki, kurator i producent projektów. Tegoroczny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współzałożyciel platformy kooperacyjnej dla młodych artystów 
i kuratorów, newartcenter.info. Prowadzi warsztaty dotyczące nowych praktyk artystycznych i tworzenia więzi sąsiedzkich m.in. dzięki wykorzystaniu technologii. W ostatnich latach współpracował z takimi instytucjami jak BWA Zielona Góra, BWA Wrocław, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Zamek Królewski 
w Warszawie, Martin Gropius Bau w Berlinie oraz CSW Zamek Ujazdowski.

WRSW | BRLN (Warsaw | Berlin) 2015 residency program summing up conference

"Searching for audience – art and cooperation in building the city's cultural capital"

PLACE: Bar Studio, Plac Defilad 1
TIME: 26 th of November 2015 (Thursday), 11.00-17.00

Foundation for Public Space Research TU is pleased to invite you to the conference summarizing WRSW | BRLN residency program for artists, curators and researchers from Berlin in Warsaw. During the conference we will take a closer look at the examples of residency programs implemented 
in Warsaw and Berlin. The second part of the conference will be dedicated to a cooperation within cultural institutions, including the integration of new technologies in their operation.

The great opportunity to raise the last theme of the conference is an application SIMU "Simultaneous Cities" – carried out by the Foundation for Public Space Research TU. The app is a virtual guide in the form of a map covering 30 locations, simultaneously showing examples of diffusion of ideas, architectural styles, trends in art and trends in urban development in Warsaw and Berlin. App available for free on Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.simu

The conference under the theme "Searching for audience – art and cooperation in building the city's cultural capital" aims 
to look at the potential of residency programs and cooperation within cultural institutions at local and international level. We we would like to look at these solutions in the context of participation and its impact 
on urban public space. In 2015 we hosted three residents working in different fields, cooperating together with local communities 
in the revitalized areas of Warsaw – Praga-South, Praga-West and Targówek. During each residency 
a workshop and intervention in public space were implemented, accordingly, in the form of installation, an urban walk, led by the residents, and a performance. The theme of each residency stay was local public space, and the possibility of transforming it, so it could be more open place with a distinct identity, more often or differently used. Residency stays and related events have been implemented in the public space as well as in the industrial and vacant buildings reused for cultural and artistic activities. The aim of this model of residency program is the re-inclusion of urban vacant buildings into the cultural and social life of the capital, and to take a closer look at solutions implemented in public space of Warsaw and Berlin. It is not about copying ready made ideas, but about creating a space for discussion on possible transformations of urban space. The first WRSW | BRLN resident (June – July 2015) was a street-artist Aïda Gómez, originally from Madrid, currently working with Open Walls Gallery in Berlin. At the Praga-South she led a workshop during which she presented how to use unused or damaged and dysfunctional places and fragments of urban space of the district, to restore their former significance/function, or give a new one – in a poetic way. 
At Praga-North, Brzeska Street, she has implemented a mobile installation, "patching" the damaged parts 
of the wall located there, in cooperation with the youngest residents of nearby houses. A second resident (August 2015), Lorenza Manfredi from Italy, lived in Berlin for three years, and is currently working on a doctoral thesis on the cultural and political potential of artistic interventions on walls and buildings in the public space of Berlin and power relations connected to it. Along with Targówek residents she completed 
a workshop, during which the participants worked together on a subjective map of the district. Few days after the event the participants – district's inhabitants – led a public urban walk describing personal stories related to selected locations, as well as plans for their new possible development. During the third residence lasted from September to November 2015 K.A.U. collective, represented by Philipp Bergmann, Thea Reifler and Matthias Schönijahn, worked on the topic of imagined scenarios for real situations in Warsaw's Praga-South, and Praga-East, analyzing issues of independence, national symbols and a status of small communities in discussions about urban space and districts' identity. In cooperation with various associations and groups operating in Praga-South and Praga-North, they led 
a workshop on the future of this part of Warsaw. The event was preceded by a performance concerning the annual Independence March in Warsaw, carried out as a part of a broader, Polish-German project TRANSIT MONUMENTAL. During each of the residency stays our guests were accompanied by Polish artists, curators and researchers. This year it was (accordingly) street artist Tomasz Sputnik, a PhD student at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Landscape Architecture, Martyan Cziszewska and director Małgorzata Wdowik.

CONFERENCE PROGRAM:

10.30 - 11.00 Guests and participants registration, coffee service

11.00 - 11.15 Welcome by the representatives of the Foundation for Public Space Research TU

Panel discussion I: RESIDENCY PROGRAMMES

11.15 – 11.45 Marianna Dobkowska, A-I-R Laboratory, Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw: „A-I-R and the City”

11.45 – 12.15 Andrzej Raszyk, berlinerpool: “A little more than a empty room. Artistic residencies and the laws of quantum physics”

12.15 - 12. 45 Open discussion

12.45 - 13.30 Dinner break

Panel disscusion II: COOPERATION WITHIN THE CULTURAL INSTITUTIONS

13. 30 – 14.00 Sebastian Ruff, Stiftung Stadtmuseum Berlin: “Where does a city museum end?”

14.00 - 14.30 Katarzyna Kuzko-Zwierz, Warsaw Museum of Prague (Muzeum Warszawskiej Pragi), a branch of the Museum of Warsaw: “Building the museum. About the local context of cultural institution”

14.30 – 15.00 Open discussion

WORKSHOPS:

15.00 - 16.30 Led by: Romuald Demidenko, newartcenter.info: “Neibourhoodnes through internet – the practice of artists, institutional strategies, users’ behaviors”

16.30- 17.00 Summary of the results of the workshops and the conference.

DETAILS OF THE CONFERENCE:

I: RESIDENCY PROGRAMMES

„A-I-R and the City”
Description: Artists-In-Residence Laboratory is a meeting place, an atelier, a home and a venue where many artistic and curatorial projects take place. Searching for new forms of cross-cultural and international cooperation, and additionally forms of skills/ knowledge sharing, the A-I-R Laboratory, Centre for Contemporary Art in Warsaw, deals with constant redefinition of artist-in-residence programs, and its role in a modern institution of culture, as well as outside of it. That is why the A-I-R Laboratory residents likely work outside the gallery, going beyond the formula of the exhibition, as a method of art communication. Often they engage in local processes and cooperation with Warsaw communities.

Marianna Dobkowska – Graduated from Institute of Art History at the University of Warsaw and postgraduate Museum and Curatorial Studies at the Jagiellonian University. Winner of a stipend programs: "Young Poland", CEC ArtsLink and Backers Foundation. As a curator associated primarily with Artists-In-Residence Laboratory at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, and in addition also as the manager of the Polish-Norwegian A-I-R and research project "Rooted Routed Design For Routed Living" (2009-2012). Since 2003 in CCA, she deals with the implementation of the projects and artistic events as well as exhibitions, publications and research (e.g. project "Re-tooling Residencies"). She worked as a curator also in other projects including, i.e.: Sofie Thorsen, Village fig. 9/The Golden Castle That Hung in the Air (2006), "FUKT" in Warsaw (2010), Transfer. Polish-Ukrainian Exchange, Katharina Marszewski Porthos: Marszewski on Marszałkowska (2012). Together with Krzysztof Łukomski, in 2015 she launched a longtime Indonesian-Polish project "Social Design for the Social Living," whose first presentation will take place within the framework of the International Biennale in Jakarta in the Autumn of 2015.

“A little more than a empty room. Artistic residencies and the laws of quantum physics”
Description: Four walls, a lamp, a table, city. In his short speech Andrzej Raszyk will present most significant moments that have changed the direction of the culturia residencies, and will show selected projects carried out within the framework of the program. The first section will be an introduction to the topic of the new formula of residencies led by Raszyk – Berlin Sessions. It will include the weak and strong influences of the metropolis of Berlin.

 Andrzej Raszyk– graduated from comparative literature at the Faculty of Polish Studies at the University of Silesia in Katowice. Concept writer, curator, manager, consultant in the cultural and creative sectors. In the years 2006-2014 he led the residency program “culturia” (www.culturia.de) focused on the documentation of the artistic process through the practice of notation and video interviews. Since 2009 he has been a director of the physical archives and a network of artists, curators and project spaces “Berlinerpool Arts Network” (www.berlinerpool.de) rewarded by the City of Berlin (2012). He was also a publisher of weekly information service on open-call offers for cultural workers “mondaynews” (www.mondaynews.net), active in years 2009-2014. Founder of “Berlin Sessions” (www.berlinsessions.org), a new model of artistic residencies developed in cooperation with the organizations and artists. From 2015 an expert in the department of Public Diplomacy and Culture at the Polish Embassy in Berlin. He lives in Berlin (www.andrzejraszyk.net).

II: COOPERATION WITHIN THE CULTURAL INSTITUTIONS

“Where does a city museum end?”
Description: One of the challenges of the 21st century city museum is a diverse audience. The Stiftung Stadtmuseum Berlin visitors are the residents from their hometown as well as tourists from different parts of the world. The demanding task of the Museum is therefore a reference in an image-building process and in the creation of the exhibition strategies to both – the international and the local context and tradition. How can digital and analogue cooperative projects help to widen the scope and to provide the solutions to those challenges?

Sebastian Ruff
– a graduate from History, English and American Studies at Greifswald and Berlin. Since 2009 he works at the Stiftung Stadtmuseum Berlin, where he is responsible for the digital projects and curating the Collection of Childhood and Youth (former School Museum).

“Building the museum. About the local context of cultural institution”
Description: Warsaw Museum of Praga, a branch of the Museum of Warsaw, has been officially made available to the public in September 2015. The inauguration of the permanent exhibition was facilitated not only by to the work of curators and implementers, but also is was possible thanks to a long-term process of institution-building and its ingrown to the local environment. The most important element of this process, carried out by the Museum since 2008, was the assembly of memorabilia from residents of the right side of Warsaw, where Praga district is located, and the registration of their memories. As a team of the Museum we consider these actions, next to the renovation of the headquarters, as the key element in building MWP as a cultural institution and an important space on the local map.

Katarzyna Kuzko-Zwierz – an anthropologist, since March 2015 head of the Warsaw Museum of Prague (Muzeum Warszawskiej Pragi), a branch of the Museum of Warsaw. PhD student at the Institute of Polish Culture, University of Warsaw and a member of the Urban Studies Workshop at the Institute. Her interests are urban practices and stories. She is a resident and an admirer of the right side of Warsaw.

WORKSHOPS:

“Neibourhoodnes through internet – the practice of artists, institutional strategies, users’ behaviors”
Description: The rapid rise of social media has changed the way we communicate in everyday life. Free exchange of data in the net filled with content created by users provoked the emergence of new privacy issues and new behaviors. The revolution of social media in the end shaped new artistic attitudes and contemporary culture in general. How artists and institutions use their presence in the net? What do institutions in Warsaw offer to local residents through this virtual presence? How the users themselves 
co-create content in the internet and what can we learn from them?

Romulad Demidenko – art historian, curator and producer of artistic and cultural projects. Co-founder of the cooperative platform for young artists and curators “newartcenter.info”. Winner of Ministry of Culture and National Heritage stipend. He conducts workshops on new artistic practices and the creation of neighborly ties i.e. through the use of technology. In recent years, he collaborated with such institutions as Art Exhibition Offices (BWA) in Zielona Góra and Wrocław, Wrocław Modern Museum, Royal Castle in Warsaw, the Martin Gropius Bau in Berlin and CCA Ujazdowski Castle in Warsaw.