REZYDENCJA #1/ RESIDENCY #1

AÏDA GOMEZ

Aïda Gómez (ur. 1986 w Madrycie) zajmuje się (szeroko pojętym) street-artem. W latach 2006-2011 działała jako część kolektywu steetartowców La Pluma Eléctri*k, pracując m.in. nad projektami “Spider Tag” i “Unexpected Gallery”, podczas których nauczyła się postrzegać ulice jako pole gry, swojego rodzaju plac zabaw, i, używając nieoczywistych rozwiązań
i specyficznych technik, zaczęła wydobywać ich nieodkryte skarby.

Aïda Gómez ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na UCLM w Cuenca, w Hiszpanii, oraz Kunsthochschule Weißensee
w Berlinie. Swoje prace prezentowała na wystawach i w ramach projektów zbiorowych, m.in.: “Se Alquila Mercado'” Mercado de la Cebada (Madryt, Hiszpania, 2013), “Subasta 15x15” Facultad Bellas Artes oraz “Extendido” II Festival de Arte Emergente (Cuenca, Hiszpania, 2013), “Zines of the Zone” (trasa europejska 2014), “Soft [cover] revolution” Fundación Arte Vivo Otero Herrera (Madryt, Hiszpania, 2014), “New Master Graffiti” Glashaus (Berlín, 2014), “Creative Camp” Canal 180 (Abrantes, Portugalia, 2014), “The Road to Spain” Pop-up Art Gallery (Berlin, 2014), “Urban Up” (Lipsk, 2015), “CityLeaks” (Kolonia, 2015); brała udział w wystawach indywidualnych: “Rainbow Sparks” Lamosalab (Cuenca, Hiszpania, 2013) oraz “JOY IS HERE” Open Walls Gallery (Berlin, 2015). Wykładała w Bethanien (Berlin, 2012), Lamosalab (Cuenca, Hiszpania, 2013), Escuela de Arte Jose María Cruz Novillo (Cuenca, Hiszpania 2014) oraz Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Logroño, Hiszpania, 2014). Jest autorką/ redaktorką kilku artykułów poświęconych sztuce publicznej w publikacjach książkowych.

PRASA:

- THE STREETS AS A PLAYGROUND, Street Art Europe
- JOY IS HERE, Berlin Amateurs 
- JOY IS HERE, Open Walls Gallery, Widewalls 
- Sin Palabras, Berlin Amateurs 
- Lo que el mobiliario urbano te diría si pudiera hablar', Yorokobu 
- Arte Español, Capital Berlín', El País 
- Love bombing, Wooster Collective 
- Yarn Love Bombing by Aïda Gómez, Anthology mag 

http://www.aidagomez.info
http://www.openwallsgallery.com/artist/aida-gomez
https://www.facebook.com/aidagomezinfo
http://instagram.com/aidagomz

O REZYDENCJI

Podczas swojego pobytu w ramach programu WRSW | BRLN artystka prowadzić będzie badania w terenie, identyfikując nieużywane lub zniszczone i dysfunkcjonalne miejsca i fragmenty przestrzeni miejskiej Pragi-Południe i Pragi-Północ, aby przywrócić im dawne znaczenie/funkcję lub nadać nowe - w poetycki sposób. Każda znaleziona lokalizacja zostanie zachowana na specjalnie przygotowanej mapie. Uczestnicy warsztatów (rejestracja pod adresem: fundacjatu@gmail.com, do dnia 9 lipca) mogą przesyłać swoje propozycje lokalizacji na Pradze-Południe i Pradze-Północ (wraz z ew. zdjęciami), na adres: customizethecity@gmail.com

Dwudniowe warsztaty będą podzielone na dwie części: spacer z artystką, oraz pracę nad własnymi projektami mogącymi ulepszyć/ zmienić fragmenty lokalnej tkanki miejskiej. Rezydentka razem z uczestnikami stworzy kolaż
w postaci mapy miejsc, informacji i pomysłów oraz propozycji, mający na celu lepsze zrozumienie miasta, i być może, znalezienie rozwiązań dla niefunkcjonalnych przestrzeni publicznych. Podczas warsztatów Aïda Gómez opowie również o swojej pracy i doświadczeniu zdobywanym w Berlinie. Towarzyszyć będzie jej Edyta Ołdak, prezeska Stowarzyszenia “Z siedzibą w Warszawie”.

AÏDA GOMEZ

Street artist Aïda Gómez was born in Madrid, Spain, 1986. Between 2006 and 2011she worked as part of the La Pluma Eléctri*k street art collective working on projects such as 'Spider Tag' and 'Unexpected Gallery' and came to view the streets as her playground, using unusual techniques and, in artist' terms, non-violent materials to reveal hidden treasures. This includes pieces such as 'Home Is Where Your Heart Is', a series of cross stitched hearts on street fences, using techniques her aunt taught her as a child.
She has graduated in Fine Arts faculty at the UCLM (Cuenca-Spain, 2013) and Kunsthochschule Weißensee (Berlin-Germany, 2012), and presented her works at collective exhibitions and during the projects across Europe, amongst others: 'Se Alquila Mercado' Mercado de la Cebada (Madrid-Spain,2013), 'Subasta 15x15' Facultad Bellas Artes and 'Extendido' II Festival de Arte Emergente (Cuenca-Spain, 2013), 'Zines of the Zone' (European Tour, 2014), 'Soft [cover] revolution' Fundación Arte Vivo Otero Herrera (Madrid, 2014), 'New Master Graffiti' Glashaus (Berlín, 2014), 'Creative Camp' Canal 180 (Abrantes, Portugal, 2014), 'The Road to Spain' Pop-up Art Gallery (Berlin, 2014), 'Urban Up' (Leipzig, 2015), 'CityLeaks' (Köln, 2015), as well as individual: 'Rainbow Sparks' Lamosalab (Cuenca-Spain, 2013), 'JOY IS HERE' Open Walls Gallery (Berlin-Germany, 2015). She has lectured at Bethanien (Berlin-Germany, 2012), Lamosalab (Cuenca-Spain, 2013), Escuela de Arte Jose María Cruz Novillo (Cuenca-Spain, 2014) and (dwie spacje) Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Logroño-Spain, 2014). She has worked on several books dedicated to public art.

PRESS:

- THE STREETS AS A PLAYGROUND, Street Art Europe
- JOY IS HERE, Berlin Amateurs 
- JOY IS HERE, Open Walls Gallery, Widewalls 
- Sin Palabras, Berlin Amateurs 
- Lo que el mobiliario urbano te diría si pudiera hablar', Yorokobu 
- Arte Español, Capital Berlín', El País 
- Love bombing, Wooster Collective 
- Yarn Love Bombing by Aïda Gómez, Anthology mag 

http://www.aidagomez.info
http://www.openwallsgallery.com/artist/aida-gomez
https://www.facebook.com/aidagomezinfo
http://instagram.com/aidagomz

RESIDENCY INFO

During her stay at the WRSW | BRLN residency program, Aïda will develop an urban research in order to identify the non-used elements in the city (in particular in Praga-Południe and Praga-Północ districts), as well as those that are broken or dysfunctional, in order to repair them in a poetical way. Every potential place found, will be saved in a mapping document. Before the date of the workshop, workshop participants (registration required at fundacjatu@gmail.com until July 9th) are encouraged to send an e-mail to the artist: customizethecity@gmail.com, with photos and location of the spots in Praga-Północ and Praga- Południe.

Two-day workshop will include two parts: outdoor (walk with the artist) and indoor (work on own projects improving/ changing damaged parts/places of local urban areas). Aïda Gómez will also give a public talk based on her Berlin experience, together with Edyta Ołdak, from the association 'Based in Warsaw'.

Cities are living organisms. Together we will create a collage of places, information, ideas and discussions for new proposals, with the aim to better understand the city and perhaps to solve some of its problems. The result will be a document that combines the findings and observations of all who contribute, in other words: a living city map.