REZYDENCJA #2/ RESIDENCY #2

Lorenza Manfredi

Lorenza Manfredi urodziła się w Mediolanie w 1986 roku. W 2009 roku ukończyła studia licencjackie
na Wydziale Architektury Środowiska Politechniki w Mediolanie. W 2011 roku zdobyła tytuł magistra architektury na tej samej uczelni. Od października 2014 jest doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (Universität der Künste Berlin). Celem jej projektu jest zbadanie społecznego, kulturowego i politycznego wpływu interwencji artystycznych na murach i budynkach w przestrzeni publicznej Berlina oraz budujących się wokół nich relacji władzy.
W czasie swoich studiów mieszkała i pracowała w kilku miastach, między innymi Weimarze, Stambule czy Cape Town. Bardzo różne środowiska miejskie i zwyczaje społeczne, które mogła obserwować w tych miejscach, wzmocniły jej zainteresowanie społecznym wymiarem przestrzeni publicznych.

Po przeprowadzce do Berlina w 2013 zaczęła pogłębiać swoje badania, przy użyciu różnorodnych metod
i technik. Dzięki współpracy z wieloma pracowniami architektonicznymi i kolektywami, w szczególności
z 100Landschaftsarchitektur i urbanslow, zdobyła doświadczenie w planowaniu przestrzeni miejskich
i pracy ze społecznościami lokalnymi, poprzez realizację małych interwencji i udział w kilku projektach konkursowych.
Ilustracja to z kolei inny sposób na interpretację krajobrazu miejskiego: rysunki Lorenzy inspirowane są wszystkimi tymi drobnymi szczegółami, które czynią życie miejskie wyjątkowym i ekscytującym.

WIĘCEJ:

www.lorplay.weebly.com

https://www.etsy.com/it/shop/lorplay?ref=l2-shopheader-name

www.100land.de

www.urbanslow.com

O REZYDENCJI

Podczas swojego pobytu w ramach rezydencji WRSW | BRLN w sierpniu 2015 roku Lorenza wybierze kilka lokalizacji (place, budynki, parki, ogródki działkowe) w wybranych dzielnicach Warszawy (Praga Północ, Targówek lub Bródno) i rozpocznie swoje badania dotyczące tych miejsc, z udziałem osób mieszkających w sąsiedztwie. W tym czasie zostaną zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami,
po których końcowe warsztaty / spacer po okolicy oraz interwencję artystyczną na jego trasie, zrealizuje Lorenza Manfredi wraz z uczestnikami opowiadającymi o swoich miejskich doświadczeniach.

W ramach działań rezydentki programu WRSW | BRLN powstanie emocjonalna mapa miejsc na terenie Bródna, która przygotowana zostanie przy aktywnym udziale mieszkańców i osób odwiedzających tą część dzielnicy Targówek. Mapa wskazanych przez nich lokalizacji, stworzona podczas warsztatów, będzie podstawą do opracowania trasy spaceru.
Spacer śladami miejsc wskazanych przez mieszkańców i opowiadanie o nich historii – to dwa sposoby mapowania przestrzeni, które pozwolą na nowo rozpoznać miejsca ważne dla społeczności Bródna w sensie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym.

Efektem projektu będzie subtelna interwencja artystyczna w formie efemerycznego odbicia/lustra wykonana w czasie spaceru. Pozwoli materialnie zaznaczyć poszczególne miejsca, które pojawiły się w historiach opowiedzianych przez mieszkańców. Mamy nadzieję, że wybrane przez uczestników spaceru miejsca i historie, będą inspiracją do dalszego snucia opowieści przez innych mieszkańców Warszawy.

3 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Zbieranie osobistych historii mieszkańców Targówka i Bródna, dotyczących wybranych miejsc w ich sąsiedztwie.

2. Spotkanie z rezydentką oraz warsztaty z mapowania przestrzeni połączone z przygotowanie trasy spaceru.
MIEJSCE: Dom Kultury „Świt”, ul. Wysockiego 11
CZAS: 17.08 (poniedziałek), godz. 17.30-19.00
Warsztaty poprzedzone zostaną prezentacją Lorenzy Manfredi dotyczącą możliwości zagospodarowania miejskich nieużytków w Warszawie i Berlinie oraz pokazem filmu Barbary Bernardi, prezentującego opowieści włoskich imigrantów o stolicy Niemiec. Lorenzy Manfredi towarzyszyć będzie Martyna Cziszewska, doktorantka Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW, autorka zwycięskiego projektu „Biennale nieużytków” III edycji konkursu FUTUWAWA.

3. Spacer/ wycieczka rowerowa trasą zebranych historii, połączone z instalacją artystyczną zakończone małym poczęstunkiem.

MIEJSCE rozpoczęcia:
rzeźba „Bródno” w Parku Bródnowskim/ Park Rzeźby
na Bródnie

CZAS rozpoczęcia: 17.30

UWAGA: udział w spacerze jest możliwy bez wzięcia udziału w warsztatach

Szczegóły wkrótce w AKTUALNOŚCIACH, oraz na fanpage'u Fundacji

Lorenza Manfredi

Lorenza Manfredi was born in Milan, Italy in 1986. In 2009 she graduated from the Politecnico di Milano in ‘Environmental Architecture’ (Bachelor), and in 2011 she gained her Master degree in 'Architecture' at the same university. Since october 2014 she is a PhD student at the Universität der Künste Berlin. Her research project focus on a specific phenomenon, which are artistic interventions on walls and buildings in public space of Berlin, that tells a lot about the social impact as well as cultural and political influences and relations of power in the city. During her studies she lived and worked in several cities, among them Weimar, Istanbul and Cape Town. The very different urban environments and social habits she could observe made her more and more interested in the the social dimension of public spaces. Since moving to Berlin in 2013 she develops her interests in urban studies through many different practices and techniques.
Thanks to collaborations with different architectural studios and collectives, in particular with 100Landschaftsarchitektur and urbanslow, she gained experience in planning spaces and in connecting communities, through the realization of small interventions and participation in several architectural competitions.
Drawing is another way to look at and interpret urban landscape: Lorenza's illustrations are inspired from all the small details that make the city life unique and exciting.

MORE:

www.lorplay.weebly.com

https://www.etsy.com/it/shop/lorplay?ref=l2-shopheader-name

www.100land.de

www.urbanslow.com

O REZYDENCJI

During her stay at the WRSW | BRLN residency in August 2015, Lorenza will focus on several locations in chosen city districts (Praga Północ, Targówek or Bródno) and will make her research concerning the places, involving people leaving around. During this time two meetings with local inhabitants will be organized, after which the final workshops/ walk through the areas and a subtle artistic intervention will be led by Lorenza Manfredi and local inhabitants telling their stories of urban experience.

Details soon in NEWS, as well as on the WRSW | BRLN Facebook page