REZYDENCJA #3/ RESIDENCY #3

K.A.U. Kollektiv: Philipp Bergmann, Thea Reifler, Matthias Schönijahn oraz Małgorzata Wdowik

O K.A.U.
Philipp Bergmann, Thea Reifler i Matthias Schönijahn (kolektyw K.A.U.) spotkali się w Instytucie Stosowanych Badań Teatralnych w Giessen. Używając materiałów dokumentujących konkretne sytuacje i wydarzenia jako punkt wyjścia, stosują różne artystyczne strategie zawłaszczania, dywersji 
i ponownej kreacji, poszukując nowych, wielowarstwowych doświadczeń. W swojej pracy wykorzystują performance, wideo, dźwięk i montaż. K.A.U. pokazywał swoje prace m.in. 
w Theaterdiscounter Berlin, DeBrakke Ground w Amsterdamie, Beursschouwburg Brussels, Schlachthaus Theater Bern, Luminale201 2, LAB-Frankfurt i Senckenberg Museum we Frankfurcie nad Menem. Kolektyw współtworzył wystawę „unidisplay – uni(psycho)acoustic“ w Muzeum Sztuki Nowoczesnej we Frankfurcie. Od lata 2013 r. K.A.U. jest częścią Institut für Klangforschung (Instytutu Badań Akustycznych), założonego przez Heinera Bluma, profesora Akademii Sztuki i Projektowania w Offenbach. W listopadzie 2013 roku K.A.U. otrzymał nagrodę B3-Newcomer „BEN" w kategorii „nielinearne praktyki opowiadania" (instalacja nielinearna, projektowanie interaktywne, gry, performance) za swoją instalację multimedialną „Breaking News". Od 2014 r. kolektyw bierze udział w Programie Mentoringowym Performing Art Program (PAP) w Berlinie. W 2015 r. kolektyw otrzymał dofinansowanie na swoje działania z Senatu Berlina.

Małgorzata Wdowik – studentka reżyserii teatralnej na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy, wspólnie z Aleksandrą Jakubczak zrealizowała spektakl “Zachem.Interwencja.”.Odbyła roczne stypendium naukowe w Theater Institute w Giessen, na wydziale Choreography and Performance. Stypendystka Ministra na rok akademicki 2010/2011. Twórczyni projektu digi-dizajn.pl prezentowanego 
w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, w ramach wystawy Wejdź na poziom 2.0 oraz na Malta Festival Poznań 2013. Twórczyni projektu “Bezdomność. Zadbamy o Ciebie” prezentowanego na Malta Festival Poznań 2014. W ramach sekcji studenckiej reprezentowała Polskę na Prague Quartiennale z projektem The Boundries of Landscape.

WIĘCEJ:

http://www.kau-kollektiv.de

http://www.socialspaceagency.org


O REZYDENCJI

Podczas pobytu w ramach rezydencji WRSW | BRLN od września do listopada 2015, kolektyw K.A.U. 
z Berlina oraz reżyserka Małgorzata Wdowik, pracować będą nad tematem wyobrażonych scenariuszy dla rzeczywistych sytuacji na Pradze-Południe.

Warszawa jest ostatnim przystankiem ich „Drogi Niepodległości”, filmu opowiadającego o różnych aspektach współczesnej tożsamości/świadomości narodowej i jej symbolach. W ramach programu WRSW | BRLN, kolektyw K.A.U. zrealizuje w Warszawie ostatnie fragmenty filmu dokumentującego ich podróż. We współpracy z różnymi stowarzyszeniami i grupami funkcjonującymi w dzielnicy, szukać będą fikcyjnych alternatyw dla status quo. Zrealizują interwencję oraz warsztaty, interwencję w przestrzeni publicznej oraz wydarzenie podsumowujące kilkumiesięczny projekt TRANSIT MONUMENTAL.

Poszczególne epizody nakręcone w Warszawie i w innych miastach są dostępne na stronie www.kau-kollektiv.com od 31 października do 6 listopada 2015 roku. Codziennie po południu zostanie udostępniony nowy odcinek „Drogi Niepodległości”. Wydarzeniem podsumowującym będzie kongres dotyczący Marszu Niepodległości i live-stream, który odbędzie się 7 listopada od 12.30 w Teatrze Powszechnym.

TRANSIT MONUMENTAL prezentuje drewniany przedmiot o długości 10 metrów ważący 500 kilogramów, jako pomnik, z którym kolektyw K.A.U. wyrusza w swoistą podróż z Niemiec do Polski, aby zapoznać się z utopijnymi sposobami prezentacji symboliki europejskich nacji. Projekt jest zainspirowany tradycją ofiarowywania prezentów pomiędzy państwami. Kolektyw K.A.U i reżyserka Małgorzata Wdowik wyruszają w podróż z Monachium do Warszawy, zatrzymując się 
w różnych miasteczkach i wioskach, aby na końcu podróży zaoferować pomnik-prezent wybranym ugrupowaniom politycznym w Polsce. Dokumentacja odwiedzin grupy podczas regionalnych uroczystości i ceremonii w pubach czy na boiskach sportowych, zostanie zaprezentowana publiczności Festiwalu Spielart w Monachium, jako kolejne odcinki w formie filmu drogi, tak by ci, którzy pozostali w Monachium, mogli śledzić aktualne wydarzenia. Po przyjeździe do Warszawy, rozpocznie się kolejny etap projektu: kongres skupiający się wokół tematu kontrowersyjnego Marszu Niepodległości, który co roku odbywa się w Dniu Niepodległości w Warszawie. W Teatrze Powszechnym przedstawiciele różnych obozów politycznych zostaną zaproszeni do dyskusji wokół pytania, do kogo powinien należeć Marsz Niepodległości, jako symbol polskiej świadomości narodowej.

WYDARZENIA W RAMACH REZYDENCJI:

INTERWENCJA w przestrzeni publicznej:
Jak mogłoby wyglądać szczęśliwe zakończenie Marszu Niepodległości 
w Warszawie?


CZAS: 4.10 (niedziela), godz. 15.00

MIEJSCE: Park Skaryszewski, al. E. Wedla nad Jeziorkiem Kamionkowskim na wysokości ul. Lubelskiej (pomiędzy Fabryką Czekolady E. Wedel a kościołem na Kamionku) szczegółowe informacje dostępne na https://www.facebook.com/fundacjatu 


Tematem interwencji w przestrzeni publicznej w Parku Skaryszewskim będzie sytuacja z ostatnich 100 metrów organizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości. W tym roku ma on zakończyć się właśnie 
w tej lokalizacji na Pradze-Południe. Jak mogłoby wyglądać ostatnie kilkadziesiąt metrów Marszu Niepodległości 2015 w wykonaniu różnych grup ludzi? Jak mogłoby wyglądać jego szczęśliwe zakończenie?WARSZTATY: Terytorialny kongres przyszłości warszawskiej Pragi 

CZAS: 18.10 (niedziela), godz. 11.00-17.00

MIEJSCE: budynek Orkiestry Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272

ZAPISY: fundacjatu@gmail.com do 13.10.2015 Spotkanie organizacyjne: 14.10 (środa), godz. 18.00 (dokładna godzina i lokalizacja do potwierdzenia drogą mailową)
WSTĘP WOLNY INFORMACJA O WARSZTACIE: 
Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby zaangażowane w działanie instytucji, inicjatyw 
i stowarzyszeń na Pradze-Południe oraz Pradze-Północ, a także wszystkich zainteresowanych planami związanymi z przyszłością dzielnic 
i kierunkami ich rozwoju. 18 października K.A.U. Kollektiv wraz z reżyserką Małgorzatą Wdowik przeprowadzą eksperyment dotyczący przyszłości Pragi. Podczas warsztatu każdy uczestnik nakreśli pomysł na swoją wyobrażoną instytucję lub inicjatywę społeczną, kulturalną, czy komercyjną firmę. Wspólnie z kolektywem, będziemy dopracowywać szczegóły działania takich wyobrażonych miejsc. 

W drugiej części warsztatu odbędzie się kongres, podczas którego uczestnicy staną się przedstawicielami “swoich” fikcyjnych instytucji, i będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat możliwości ich działania 
i wizji przyszłości dzielnicy. K.A.U. wraz z reżyserką podzielą się swoim doświadczeniem w kreacji i odtwarzaniu możliwych sytuacji, tak aby poprowadzić wyobraźnię uczestników do miejsc, o których nigdy dotąd nie myśleli. Zapraszamy wszystkich ciekawych tego, gdzie mogą ich zaprowadzić plany na przyszłość… 

W przerwie warsztatów zapraszamy na wspólną kawę/ posiłek!

K.A.U. Kollektiv: Philipp Bergmann, Thea Reifler, Matthias Schönijahn and Małgorzata Wdowik

Philipp Bergmann, Thea Reifler und Matthias Schönijahn (K.A.U.), met at the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen. Using documentary material and specific situations as a starting point, they apply different artistic strategies of appropriation, subversion and re-creation, in search for a multi-layered experience. Their work with elements of performance, sound, video and installation. Their current project „TRANSIT MONUMENTAL“ in collaboration with Małgorzata Wdowik will be shown on Spielart Festival Munich and will end in a congress in Komuna //Warszawa. K.A.U. previously showed performances, installations and sound works at Theaterdiscounter Berlin, DeBrakke Ground in Amsterdam, Beursschouwburg Brussels, Schlachthaus Theater Bern, Luminale201 2, LAB-Frankfurt and Senckenberg Museum in Frankfurt/Main. They were part of the exhibition: „unidisplay – uni(psycho)acoustic“ of the artists Carsten Nicolai (Alva Noto) at the Museum of Modern Art in Frankfurt. Since summer 201 3 they have been part of the “Institute for Sonic Research” (Institut für Klangforschung) founded by Heiner Blum, professor at the Academy for Art and Design in Offenbach. In November 2013 they won the B3-Newcomer Award “BEN” in the category "non-linear story-telling" (Non-Linear installation, interactive design, games, performance, etc. ), with their multimedia installation „Breaking News“. Since 2014 K.A.U. has been taking part in the Mentoring Program of the Performing Art Program (PAP) Berlin. In 2015 K.A.U. receives an early career funding from Berliner Senate.

More:

www.kau-kollektiv.com

Małgorzata Wdowik is a student of the Theatre Directing Faculty at the Theatre Academy in Warsaw and 
a graduate of the Theatre Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań. She completed a one-year scholarship at the Theatre Institute in Giessen, at the Department of Choreography and Performance. She is the author of the project digi-dizajn.pl presented at the National Audiovisual Institute and at Malta Festival Poznań 2013, as well as of the project “Homeless. We will take care of You” presented at Malta Festival Poznań 2014. In 2013 she co-directed the performance Zachem.Intervention for the Polish Theatre 
in Bydgoszcz
.


ABOUT RESIDENCY

During their stay at the WRSW | BRLN residency from September to November 2015, K.A.U. and Małgorzata Wdowik will work on fictional settings as frameworks for real situations in Praga.

Warsaw is the last stop of “Droga Niepodległości”, a road film concerning various aspects of contemporary identity / national consciousness and its symbols. Within the the framework of WRSW | BRLN program collective K.A.U. will shoot in Warsaw the last fragments of a film documenting their journey. In addition, in cooperation with various associations and groups operating in the district, members of K.A.U. will search for fictional alternatives to the status quo. They will implement
 a public intervention, workshop and event summing the project TRANSIT MONUMENTAL.

Individual episodes filmed in Warsaw and other cities are available on www.kau-kollektiv.com from 31 October until 6 November 2015. The final event, a congress about Marsz Niepodległości and live- stream accessible also on K.A.U. website, will take place on November 7th from 12:30 in Teatr Powszechny in Warsaw.

TRANSIT MONUMENTAL stages an objet trouvé of 10 meters in length and 500 kilos in weight as a monument in order to get in touch with presentations and utopias of a European nation. Inspired by the ancient tradition of states presents and with the self-imposed mission of offering this monument to different representative persons and groups in Poland, the Giessen-group K.A.U. and Polish director Małgorzata Wdowik travel with it through different regions from Munich to Warsaw. Free and independent, from pubs to sports fields along the way, staged festivities and ceremonies will be celebrated, filmed and streamed to the internet as road-movie-messages every day. So the ones who stayed at home can witness the current events. Arrived in Warsaw, TRANSIT MONUMENTAL stages a congress about the polish independence day against the backdrop of the monument. People who make an appearance on the independence day will be gathered on the stage of Teatr Powszechny. They will present their performances of national consciousness and their utopia about the controversial Marsz Niepodległości.


RESIDENCY EVENTS

INTERVENTION, 4.10.2015, Skaryszewski Park, Warsaw

The topic of a public intervention in Park Skaryszewski on the 4th of October will be the situation of the last 100 metres of Marsz Niepodległości. This year, this infamous march is supposed to end at exactly this spot in Praga. How would different groups of people perform the last 100 metres of their own „Independence March 2015“? How could a „Happy Ending“ of it look like? WORKSHOPS + congress, 18.10.2015, Sinfonia Varsovia, Warsaw 

The setting for the workshop on the 18th of October is a more settled one. With the participants, K.A.U. and Wdowik will work on fictional positions concerned with the future of Praga. The participants will become representatives of their own fictional associations, companies, cultural institutions, political parties etc. In a final territorial congress, they will divide Praga, debating between fiction and reality.